Soovitused koguduseliikmetele eriolukorras käitumiseks

Kui tavapäraselt julgustame üksteist sõnadega „ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist“ (Hb 10:25), siis nüüd oleme liidu juhtkonnaga kirja pannud mõned soovitused, mis on esmapilgul vastupidised. Ometi soovime, et koguduses säiliks ja kasvaks kokkuhoidev ja üksteist igakülgselt toetav meelsus, vaatamata sellele, et Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ei ole meil võimalik tavapäraselt kokku saada.

Teated 18. märts 2020

Kallid usukaaslased!

Kui tavapäraselt julgustame üksteist sõnadega „ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist“ (Hb 10:25), siis nüüd oleme liidu juhtkonnaga kirja pannud mõned soovitused, mis on esmapilgul vastupidised. Ometi soovime, et koguduses säiliks ja kasvaks kokkuhoidev ja üksteist igakülgselt toetav meelsus, vaatamata sellele, et Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ei ole meil võimalik tavapäraselt kokku saada.

Valitsuse otsusega jääb eriolukord kehtima kuni 01.05.2020, sellel perioodil ei toimu kogudustes tavapärased teenistusedToimuvad online-teenistused, mida vaatama-kuulama pääseb otse.advent.ee lehe kaudu.

Eriolukorra ajaks teile soovitused:

– Olge kodus. Nii vähendate võimalust teisi nakatada ja ise nakatuda.
– Ärge kogunege, ka mitte väikegruppides. Leidke võimalused suhtlemiseks kasutades erinevaid meedialahendusi.
– Palvetage. Kodus olles on vabanenud ajaressurss, kasutage seda mõistlikult. Suhelge oma Jumalaga, tehke seda ka koos usukaaslastega, näiteks telefoni teel.
– Hoidke ennast vormis: füüsiliselt, vaimulikult, samuti emotsionaalselt.
– Hoiduge eakate ja riskigrupis olevate inimestega otseselt kokku puutumast. Kuid kasutage siiski kaasaegseid võimalusi nende toetamiseks ja kontakti hoidmiseks, ilma otseselt nendega kohtumata. Nemad vajavad kõige rohkem tuge ja julgustust.
– Aidake üksteist. Hoidke kontakti, sest nii tulevad ilmsiks vajadused ja on võimalik üksteist aidata. Aidake võimalusel ka teisi online-teenistustest osa saada. Näidake/juhendage, kuidas see töötab.
– Kui olete haigestunud, siis andke sellest oma pastorile teada.
– Andke ka oma vajadustest teada. Olge ise aktiivsed, ärge jääge kellegi teise telefonikõnet ootama.
– Ärge külvake paanikat. Tasakaalukas meel aitab teha õigeid otsuseid „ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna.“ (Kl 3:15)
– Kontrollige infoallikaid, millele viitate. Infotulv lämmatab, kui te ei ole kindlad, kas info allikas on usaldusväärne, siis ärge jagage seda infot.
Alljärgnevalt on lisatud Siseministeeriumi juhis usuliste ühenduste tegevuseks eriolukorras.
– Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele;
– Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada elektroonilisi vahendeid;
– Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega;
– Jätkub usuliste talituste eraviisiline läbiviimine, sealhulgas hingehoidlikud vestlused, piht ja armulaud ning teised vastava usulise ühenduse spetsiifikast lähtuvad tegevused, mis tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele;
– Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusivõivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

Soovin teile kõigile erilist Jumala lähedalolu, et näha piiratud olukorras võimalust, hirmu tundes kogeda julgustust, haiguses leida tervenemist, mures saada lohutust, üksinduses leida võimalus osaduseks.

„Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!“ Rm 12:12

Jumala õnnistusi soovides

Liidu juhtkonna nimel
Virve Toom
17. märts 2020