Piiblilugu A-2-5 - "Kas Sa armastad mind?"

Me teenime Jumalat kui hoolitseme teiste eest.

Lastele 2. mai 2020

Sõnum: Me teenime Jumalat, kui hoolitseme teiste eest.

Meelespeetav salm: Jeesus küsis…. “Kas sa armastad mind?” …. “Hoia mu lambaid!” Johannese 21:16

Kas keegi on sinult mitu korda ühte ja sama asjas küsinud? Kui jah, siis võisid mõelda: “Kas nad ei kuulnud esimene kord juba seda, mida ma ütlesin?” Jeesus küsis Peetruselt ka kolm korda sama asja.

Peetrus oli rahutu. “Ma lähen kalale,” ütles ta teistele jüngritele. Kalapüük oli vähemalt mingisugune tegevus. Jeesuse ristilöömisest oli juba natukene aega möödas ning Jeesus oli peale ülestõusmist neile kaks korda ilmunud. Ja see oli nii tore teda jälle näha ja teada, et ta on elus.

Jeesus ei olnud kunagi maininud, et Peetrus teda kolm korda salgas. Kuid Peetrusel oli ikkagi häbi. Tal oli häbi selle pärast, mida ta oli teinud. Ja ta palus, et Jumal annaks talle andeks. Kuid võib-olla arvas ta, et Jeesus ei usalda teda enam. Võib-olla mõtles ta, et huvitav, kui palju teised jüngrid sellest teavad. Kas nad teavad, kui väga kurb ma selle pärast olen?

Ka mõned teised jüngrid otsustasid koos Peetrusega kalale minna. Ja kui päike loojus, astusid nad Peetruse paati. Väike tuulehoog viis neid edasi ja kuigi nad olid kogu öö väljas, ei püüdnud nad midagi. “Milline ajaraiskamine,” võis Peetrus mõelda.

Varahommikul, kui päike tõusis, pöördusid nad tagasi randa – ilma ühegi kalata. Kui paat kalda lähedale jõudis, nägid nad ühte meest, kes rannas seisis. Mees hüüdis: “Kas te saite kala?”

Jüngrid hüüdsid vastu: “Ei, mitte ühtegi.”

Mees hüüdis uuesti: “Visake võrgud vette, paremale poole. Siis saate.”

Võib-olla tahtsid nad sellele mehele heameelt valmistada. Või võib-olla tahtsid nad veel üks kord proovida. Kuid ükskõik mis põhjusel, tegid nad seda, mida mees ütles.

Koheselt said võrgud kala täis! Nad ei suutnud võrke isegi paati tõmmata!

Äkki tundis Johannes mehe ära ja hüüdis Peetrusele. “See on Issand!” Peetrus oli nii rõõmus, et nägi jälle Jeesust! Jeesus ootas neid! Paat oli kaldale küll väga lähedal, kuid Peetrus ei suutnud enam oodata. Ta hüppas paadist välja ja jooksis läbi vee tema juurde. Teised tulid paadiga järgi ja kui nad kaldale jõudsid, siis nägid nad, et Jeesus oli lõkke teinud. Ta küpsetas neile hommikusöögiks kala ning nad sõid leiba ja kala.

Pärast hommikusööki küsis Jeesus Peetruselt. “Kas sa armastad mind rohkem kui need?” küsis ta.

Peetrus vastas koheselt: “Jah, Issand, sa tead, et ma armastan sind.”

Jeesus vaatas Peetrusele otsa ja ütles vaikselt. “Toida mu lambaid.”

Ja taas küsis Jeesus: “Peetrus, kas sa armastad mind päriselt?”

Ja Peetrus vastas: “Jah, Issand, sa tead, et ma armastan sind.”

Jeesus ütles talle: “Hoolitse mu lammaste eest.”

Ning Jeesus küsis kolmas kord: “Peetrus, kas sa armastad mind?”

Peetrus ei teadnud, mida arvata. Võib-olla mõtles ta, et huvitav, kas Jeesus ei usu mind. Ja miks Jeesus küsis kolm korda? Kas seetõttu, et Peetrus oli teda kolm korda salanud?

Peetrus oli kurb, et Jeesus talt kolm korda küsis.

Raske südamega vastas Peetrus. Issand, sa tead kõike. Sa tead seda ka, et ma sind armastan.”

Ja Jeesus ütles talle jälle: “Sööda mu lambaid.”

Lõpuks ütles Jeesus Peetrusele: “Järgi mind.”

Peetrus mõistis, et Jeesus oli talle andeks andnud. Ta tahtis, et Peetrus ikka teda järgiks.

Miks küsis Jeesus Peetruselt neid küsimusi teiste ees? Et nemadki teaksid, et ta on Peetrusele andeks andnud.

Jeesus tahtis Peetrusele anda ka kannatlikkuse, andestuse ja kaastunde õppetundi. Peetrusel läheb seda kõike edaspidi vaja. Ta pidi töötama Jeesuse heaks ja juhtima ülejäänud elu jooksul palju uusi usklikke Jeesuse juurde.

Jeesus tahab ka meile midagi erilist. On ainult üks asi, mida me peame tegema, et teda järgida ja teenida – armastada teda kogu südamest. Ja kui me seda teeme, siis tahame ka teiste eest hoolitseda.