Jeesuse sünnilugu

Jeesuse sünnilugu on 25-osaline Piibliprogramm lastele. Programm sobib eelkõige koolieelikutele, kes võivad koos vanematega igal päeval lugeda ja midagi põnevat teha.

Head õppimist!

Autor: Katherine Britton Guerra, illustraator: Nicol Belvedere.

Lapsevanematele (ja töölehed)

Meil on väga hea meel, et sa otsustasid meiega liituda, et õppida midagi Jeesuse kohta koos oma lastega. Soovime, et järgmise 25 päeva jooksul võtaksid igal päeval natukene aega, et koos lastega õppida, luua ja avastada Piibli kõige suuremat lugu – Jeesuse sünnilugu! Palun vaata, et enne alustamist oleksid sul olemas kõik vajalikud materjalid. Soovitame…

Vaata lähemaltLong right arrow

1. päev – Sakarias

Luuka 1:11-13 „[Siis] ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su anumist  on kuuldud ja su naine…

Long right arrow Vaata lähemalt

2. päev – Eliisabet

"Kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu." (Luuka 1:41) Eile lugesime Sakariasest ning täna saame teada Eliisabetist, Sakariase naisest. Eliisabet oli ka Jumala ees "laitmatu". Kas…

Long right arrow Vaata lähemalt

3. päev – Ristija Johannes

"[Kui] Eliisabetil sai aeg täis sünnitada, tõi ta ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga." - Luuka 1:57-58 Kuigi Eliisabet ja Sakarias polnud…

Long right arrow Vaata lähemalt

4. päev – Keiser Augustus

"Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep…

Long right arrow Vaata lähemalt

5. päev – Ingel

„Tema juurde tulles ütles (ingel) Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”“ – Luuka 1:28 Kas sa mäletad Eliisabeti? Ristija Johannese ema? Tead, ta oli ka Maarja sugulane. Maarja oli Jumala ees armu leidnud ning…

Long right arrow Vaata lähemalt

6. päev – Head uudised

„Ja ingel ütles talle: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ – Luuka 1:30-31 Kas sinu vanemad loevad…

Long right arrow Vaata lähemalt

7. päev – Maarja

„ Aga Maarja ütles: "Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!"“ – Luuka 1:38 Maarjal oli VÄGA HEA MEEL, et Jumal oli valinud teda kandma väikest Jeesust oma kõhus! Ta oli nii rõõmus,…

Long right arrow Vaata lähemalt

8. päev – Joosep

„Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.“ – Matteuse 1:20 Pane silmad kinni ja kujuta ette, milline võis olla Joosepi nägu, kui ingel…

Long right arrow Vaata lähemalt

9. päev – Eesel

„[Ta läks], et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.“ Luuka 2:5 Kas sa oskad arvata, kuidas oleks eesli seljas sõita? Maarja ja Joosep pidid läbima palju kilomeetreid, et jõuda Petlemma ning…

Long right arrow Vaata lähemalt

10. päev – Petlemm

„Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal , sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi.“ (Matteuse 2:5) Petlemma tuntakse linnana,kus Jeesus sündis. On palju laule ja lugusid, mis räägivad rahust, mida tunti Petlemmas tol ööl, kui Jeesus…

Long right arrow Vaata lähemalt

11. päev – Võõrastemaja

„Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.“ (Luuka 2:7) Kui Joosep ja Maarja jõudsid Petlemma, siis otsisid nad kõikjalt kohta, kus ööd veeta.…

Long right arrow Vaata lähemalt

12. päev – Tall

„Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.“ (Luuka 2:7) Kuna kõik Petlemma võõrastemajad olid rahvast täis, siis oli Maarja ja Joosepi jaoks ainus…

Long right arrow Vaata lähemalt

13. päev – Karjased

„Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus  säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.“ (Luuka 2:8-9) Seal lähedal, kus Jeesus sündis, valvasid mõned karjased…

Long right arrow Vaata lähemalt

14. päev – Lambad

"Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja." (Luuka 2:8) Ma olen päris kindel, et lambad olid sama rõõmsad, kui nende karjased! Ka nemad pidid nägema maailma Päästjat oma silmadega. Millist häält nad…

Long right arrow Vaata lähemalt

15. päev – Et kogu maailm teaks

"Aga nähes teda (Jeesust) teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud." (Luuka 2:17-18) Kas sa oled kunagi kuulnud väga põnevaid uudiseid? Kas neid…

Long right arrow Vaata lähemalt

16. päev – Täht

"Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga." (Matteuse 2:10) Mõnikord kasutab Jumal inimesi, et meiega rääkida. Aga mõnikord kasutab ta ka muid ASJU, et meile sõnumeid saata! Nendeks võib olla lindude laul, vihma krabin või isegi kutsika…

Long right arrow Vaata lähemalt

17. päev – Sõim

"Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” - (Luuka 2:12) Kas sa oled kunagi näinud hobuseid söömas? Kui jah, siis ilmselt sõid nad sõimest. Sõim on pikk lahtine kast, millest hobused…

Long right arrow Vaata lähemalt

18. päev – Loomad

"Ja nad (karjased) läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes." (Luuka 2:16) Me ei tea, millised loomad Jeesuse sünni ajal seal olid, kuid me võime seda ette kujutada. Ma arvan, et…

Long right arrow Vaata lähemalt

19. päev – Väike Jeesus

"Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes." (Luuka 2:16) Kui tore, et kuningat Kuningas, Suur Mina Olen, algus ja lõpp, sündis meie maailma, et Ta võiks olla meile eeskujuks.…

Long right arrow Vaata lähemalt

20. päev – Kummardage Teda

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Luuka 2:14) Eriti just jõulude ajal kuuleme mõnikord inimesi rääkimas vastsündinud kuninga "kummardamisest". Sellest on ka nii mõnigi laul. Kas sa tead, et kedagi "kummardama" tähendab seda, et sa ARMASTAD ja AUSTAD teda väga? On nii hea, et me võime ARMASTADA ja AUSTADA Jeesust…

Vaata lähemaltLong right arrow

21. päev – Targad mehed

"Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”…

Long right arrow Vaata lähemalt

22. päev – Kuld

"Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri." (Matteuse 2:11) Kui targad läksid Jeesuse…

Long right arrow Vaata lähemalt

23. päev – Viiruk

“Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.” (Matteuse 2:11) Eile rääkisime sellest, kuidas…

Long right arrow Vaata lähemalt

24. päev – Mürr

“Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.” (Matteuse 2:11) Eile ja üleeile rääkisime…

Long right arrow Vaata lähemalt

25. päev – Jeesus sündis!

On nii tore, et Jeesus otsustas siia maailma sündida. Ta tuli siia väikesesse, määrdunud sõime, et meie võiksime ühel päeval koos Temaga igavesti olla. Aitäh, Jeesus! Tegevus: Täna valmistame Jeesusele mõned kingitused. Kas pole vahva?…

Long right arrow Vaata lähemalt