4. Assüüria – Niineve

Sissejuhatus Assüüria oli võim ja rahvas, mis asetses Mesopotaamias Tigrise jõe ülemjooksul. Piiblis on Assüüria nimeks Assur. Seal oli suuri linnu, tähtsamad nendest olid Kar-Tukulti-Ninurta, mis asetses võrdlemisi lähedal Assuri-nimelisele linnale; siis Kelah, Niinive ja Dur-Sharrukin. Oma pindalalt ei olnud maa eriti suur, sest jõe läänepoolsel küljel oli suur kõrbeala; maa viljakam osa asetses ida … Continued

Back to: Piibel ja arheoloogia