9. Tüüros ja Siidon

Piibli patriarhid kriitika objektidena 19. sajandi lõpupoolel ning 20. sajandi alguses avaldati paljude uurijate poolt ränka kriitikat Piibli patriarhide kohta. Esitati küsimusi: On nad üldse kunagi elanud? Kas Piibel on tõesti raamat, mida ajaloolased usaldada võivad? Üheks kriitika põhjustajaks oli see, et ei olnud kuigi palju ajaloolis-teaduslikke tõendusmaterjalide ajajärgust enne 1000 a. e.m.a.. Teati üldiselt … Continued

Back to: Piibel ja arheoloogia