25. päev – Jeesus sündis!

25. päev – Jeesus sündis!

On nii tore, et Jeesus otsustas siia maailma sündida. Ta tuli siia väikesesse, määrdunud sõime, et meie võiksime ühel päeval koos Temaga igavesti olla. Aitäh,…

Long right arrow Vaata lähemalt

24. päev – Mürr

“Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke:…

Long right arrow Vaata lähemalt

23. päev – Viiruk

“Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke:…

Long right arrow Vaata lähemalt

22. päev – Kuld

“Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke:…

Long right arrow Vaata lähemalt

21. päev – Targad mehed

“Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?…

Long right arrow Vaata lähemalt

20. päev – Kummardage Teda

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Luuka 2:14) Eriti just jõulude ajal kuuleme mõnikord inimesi rääkimas vastsündinud kuninga “kummardamisest”. Sellest on ka nii mõnigi laul. Kas sa tead, et kedagi “kummardama” tähendab seda, et sa ARMASTAD ja AUSTAD teda väga? On nii hea, et me võime ARMASTADA ja AUSTADA Jeesust…

Vaata lähemaltLong right arrow

19. päev – Väike Jeesus

“Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.” (Luuka 2:16) Kui tore, et kuningat Kuningas, Suur Mina Olen, algus ja…

Long right arrow Vaata lähemalt

18. päev – Loomad

“Ja nad (karjased) läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.” (Luuka 2:16) Me ei tea, millised loomad Jeesuse sünni ajal seal…

Long right arrow Vaata lähemalt

17. päev – Sõim

“Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” – (Luuka 2:12) Kas sa oled kunagi näinud hobuseid söömas? Kui jah, siis ilmselt…

Long right arrow Vaata lähemalt

16. päev – Täht

“Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.” (Matteuse 2:10) Mõnikord kasutab Jumal inimesi, et meiega rääkida. Aga mõnikord kasutab ta ka muid ASJU, et meile sõnumeid saata!…

Long right arrow Vaata lähemalt