4. päev - Keiser Augustus

Jeesuse sünnilugu 28. nov. 2021

“Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja 
pärusmaalt.” (Luuka 2:1-4)

Täna räägime keiser Augustusest. Keiser Augustus oli valitseja siis, kui Jeesus sündis. Valitseja on keegi, kes valitseb, natukene nagu kuningas või president. Luuka evangeelium ütleb, et keiser Augustus käskis korraldada rahvaloenduse kogu Rooma riigis. Rahvaloendus on inimeste üle lugemine. Ja seetõttu läks Joosep (me saame tema kohta varsti ka midagi teada) koos oma naisega Petlemma, et rahvaloenduseks kohal olla.

Tegevus:

Täna korraldame rahvaloenduse! Küsi kõigilt oma kodus, mis on nende nimi, sünnipäev ja lemmikjäätis. Kui sa ei oska veel kirjutada, siis joonista nende vastused. Kui oled kõigi käest küsinud, siis… loe kokku kui mitu inimest sa üle lugesid. Palju õnne! Sa tegid just rahvaloenduse. Just nii, nagu keiser Augustus!

Vahendid:

Pliiats ja paber (või ka värvipliiatsid ja vildikad)