3. päev - Ristija Johannes

Jeesuse sünnilugu 28. nov. 2021

“[Kui] Eliisabetil sai aeg täis sünnitada, tõi ta ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga.” – Luuka 1:57-58

Kuigi Eliisabet ja Sakarias polnud palju aastaid lapsi saanud, andis Jumal neile väikese poisi ning nad panid talle nimeks Johannes. Nad olid nii rõõmsad! Johannest tunti hiljem Ristija Johannesena, sest ta aitas kuulutada Jeesuse tulemist!

Tegevus:

Võta paberileht ja rulli sellest pasun ning kuuluta selle kaudu seda, et Jeesus tuleb!

Materjalid: A4 paberileht, ükskõik mis värvi.