21. päev - Targad mehed

Jeesuse sünnilugu 29. nov. 2021

“Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” (Matteuse 2:1-2)

Maagid, või Idamaa targad tulid ka Jeesust külastama ja Teda kummardama. Mäletad seda tähte, millest me rääkisime 16. päeval? Targad nägid ka seda tähte ja järgnesid sellele, et nad võiksid leida Jeesuse ja Teda kummardada. Nad tõid Jeesusele ka kingitusi!

Tegevus:

Teeme päris enda pakkepaberi. Võta kolm lehte paberit ja joonista neile 1-2 erinevat kujundit kuni paber täis saab. Ole loominguline. Hoia paber alles, sest seda kasutame kõige viimasel päeval.

Vahendid: Vildikad, värvipliiatsid ja paberilehed.